Hauptmenü

Inhalt

Elmshorn jest sprawnie funkcjonującym miastem średniej wielkości w obszarze meropolitalnym Hamburg. Internacjonalnie znane firmy tworzą ekonomiczną podstawę liczącego ponad 49.000 mieszkańców miasta w pobliżu Hamburga.

Przede wszystkim dla przedsiębiorstw średniej wielkości jest Elmshorn dobrze przygotowanym miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej. Za atut uznać należy jego korzystne położenie geograficzne, doskonałe połączenie komunikacyjne z podłączeniem do autostrady A23 i własny dworzec kolejowy, dobrą infrastrukturę, szeroką ofertę oświatową na wysokim poziomie oraz nowoczesną administrację miejską.

Miasto jako miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej posiada uzbrojone tereny oraz liczne parcele przeznaczone na ten rodzaj działalności, które oferowane są przez Dział Promocji Gospodarczej miasta Elmshorn, Towarzystwo Promocji, Rozwoju i Planowania powiatów Pinneberg i Segeberg z.o.o. jak i przez prywatne przedsiębiorstwa.

Z kompentencji Działu Promocji Gospodarczej miasta korzystają też firmy z Elmshorn: współpracownicy udzielają przedsiębiorstwom indywidualej porady i opieki w sprawach gospodarczych i administracyjnych, pośredniczą w nawiązaniu kontaktów, wspierają przedsiębiorców w przypadku podejmowania działalności gospodarczej albo przy składaniu wniosków o dotacje. Dział Promocji Gospodarczej chętnie udostępnia aktualne informacje na temat lokalizacji i rynku.

Elmshorn przekonuje także jako miejsce zamieszkania: posiada liczne tereny rekreacyjne w pobliżu miasta, bogatą ofertę kulturalną oraz atrakcyjne centrum. Rodziny korzystają z dobrego wyposażenia przedszkoli i szkół. Opiekę medyczną zapewnia regionalna klinika posiadająca 475 łóżek.

Od przedszkola do (wyższych)studiów, od biblioteki miejskiej do uniwersytetu ludowego: Elmshorn posiada dla każdej grupy wiekowej odpowiedniego partnera w dziedzinie oświaty. Bo: Ten temat ma w mieście wysoką rangę.

Rodziny z dziećmi mają do dyspozycji 23 przedszkola, w tym jedno przedszkole waldorfowe. Dalsze kształcenie przejmuje dwanaście miejskich szkół – sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, trzy szkoły wspólnotowe, jedna szkoła specjalna – oraz trzy szkoły prywatne. Na terenie Elmshorn swoje siedziby mają również szkoła zawodowa powiatu Pinneberg oraz Prywatna Wyższa Szkoła Gospodarki, Nordakademie.

Ponieważ Elmshorn realizuje ideę kształcenia ustawicznego, istnieje wiele instytucji mających w programie wielostronne i stojące na wysokom poziomie możliwości dokształcania. Także miejskie ośrodki kulturalne czują się w dużym stopniu zobowiązane idei kształcenia. Czy gdy chodzi o przekazywanie kompetencji medialnych w bibliotece miejskiej, czy o przedstawianie historii Elmshorn w Museum Przemysłu, czy o kształcenie ustawiczne w Uniwersytecie Ludowym, czy o tworzenie świadomości dla historycznych powiązań komunalnych w Archiwum Miejskim – każda forma oświaty ma poprostu swoje miejsce w Elmshorn.

Ofertę uzupełniają trzy sceny teatralne, na których występują znani w całych Niemczech aktorzy i zespoły, grupy aktorskie grające w języku dolnoniemieckim oraz muzycy. Ponadto jest Elmshorn od 1991 roku miejscem koncertów w ramach Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF). Sześć galerii prezentuje sztuki piękne na zmieniających się wystawach. Kształcenie muzyczne przejmują cztery szkoły muzyczne. Nie bez dumy Elmshorn samo siebie nazywa „uczącym się miastem“.

Autor: Karl Klapcia 
Autor*in: Karl Klapcia